1936-2016 - Független online újság - Tulajdonos : dr. Keserű Sándor - AzEst.eu mindent lát
Főszerkesztő helyettes : Huszár Károly - Örökös Tiszteletbeli Főszerkesztő : Miklós Andor

A sikeres nyelvtanulás titkai

A multinacionális cégek, mint ahogyan a nevük is utal rá, több nemzetből álló tulajdonosi szférából tevődnek össze. Szakmai nyelvtudásuk bővítése, tökéletesítése, elengedhetetlen a zökkenőmentes eszmecseréhez, hiszen csak így képesek a fejlesztésen túl, további vállalatirányítási kérdésekről szóló tanácskozásokat teljes értékűen lefolytatni. 10 milliós társadalmunk vélekedése a nyelvtanulást illetően igencsak szerteágazó, a megfelelő módszerek elsajátításával azonban komoly terhektől és aggályoktól foszthatják meg magukat azok is, akik kevesebb tehetséget éreznek magukban.

Ugyan az utolsó helyen kullogunk, a legalább egy idegen nyelvet beszélők uniós rangsorát tekintve, azonban vigasztaló tényként könyvelhetjük el, hogy az uniós átlag viszonylatában ez kevesebb, mint 30 %-nyi differenciált mutat. Részarányunkat néhány éven belül remélhetőleg feljebb tudjuk tornászni, mivel a felsőfokú oktatási intézmények bemeneti kompetenciáinak megfelelése érdekében szerencsére egyre többen ütemezik nyelvvizsga bizonyítványuk megszerzését a főiskolai, egyetemi éveik elé. Ezzel szemben több kisiskolás kevésbé ítéli hasznosnak az idegen nyelvű tudás megszerzését. Az interaktív tananyagok (oktatófilmek, hanganyagos feladatok stb.) manapság ezen már természetesen sokat segítettek és kezd nemcsak oktatási, hanem társadalmi szinten ugyancsak változni a nyelvismeret iránti megközelítésünk. Akár középiskolai érettségi vizsgára, akár a diplomamegszerzéséhez elengedhetetlen közép-, vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgára készüljünk, fontos a sikerorientált hozzáállásunk mihamarabbi tudatos kialakítása, hogy a készségfejlesztő feladatokban lehetőleg olyan értéket lássunk, mely elősegíti személyiségjegyeink fejlődését, többek között felsegítve ezzel is alacsonyabb teljesítményt produkáló csoporttársainkat. A nyelvi kompetenciák fejlesztésére és a vizsgafelkészülésre mindezidáig számos tipp látott napvilágot, ám sikerességünknek mégsem ez, hanem belső céltudatosságunk adja meg a választ. Egy odaadó és komoly előképzettséggel rendelkező oktató sem hathat ránk oly mértékben, mintha saját magunkat ösztönöznénk.

Fontos, hogy a nyelvtanuláshoz fűződő céljainkat pontosan meghatározzuk, mint például bizonyos százalékok elérése az akkreditált nyelvvizsgákon adott időn belül. A vizsgáig tartó felkészülésünk kezdetén ne zúdítsunk többféle feladattípust magunkra, hiszen a kulcskompetenciák, mint a hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség, vagy az olvasott szöveg értelmezéséhez kötődő képességeink fejlesztése jószerivel azonos időráfordítást igényelhet, nem utolsó sorban pedig könnyen kedvünket szeghetjük magától a tanulás folyamatától is. Lehetőség szerint a kezdetekben apró és egyoldalú feladattípusok elvégzését szorgalmazzuk, egyszerre csak egy készségfajta építésére koncentráljunk. Bár a nyelvtani szerkezetek előzetes begyakorlásától sokan eltántorodnak, ám mihelyt túllépjük e lépcsőfokokat, úgy sokkal otthonosabban alkothatunk mondatokat élő beszédünkben ugyancsak, mint levelek fogalmazásakor. 24 órán belül több olyan pillanatunk van, amikor különösképp nem tornásztatjuk meg az agytekervényeinket, mint például a passzív kikapcsolódásnak minősített televíziózáskor, vagy pakolás, mosás, mosogatás alatt, melyek tanulás szempontjából kihasználatlan időszakokat jelentenek. Napjaink digitális fejlettségének, valamint a mobilhálózati lehetőségeknek köszönhetően ilyenkor hallgathatunk külföldi rádióműsorokat, figyelve mind a kiejtésre, mind pedig a gyakrabban használt, könnyebben megjegyezhető kifejezésekre. Ezek a szókészletek beépíthetők saját monológunkba is, sőt, mintegy személyes tippként írom, hogy amennyiben jelentős változást kívánunk elérni, úgy töltsünk le egy olyan nyelvtani összefoglalót, ahol az egyes leckéket példamondatokkal ellátva és külön szókészlettel egészítenek ki. E kis nyelvtani összefoglalók tanulmányozását, átolvasását napi 3/4, vagy 1 órára osszuk, majd ha ezt követően végezzük például a bevásárlást, egyéb hétköznapi teendőink, úgy eközben is idézzük fel a már gyakorlatba épült példamondatokat. Amint szükségesnek véljük, akár többször mondogassuk el magunkba, így kihasználva memóriánk, egyúttal beszédkészségeink is hathatósan fejleszthetjük. Kérhetjük természetesen ismerőseink, barátaink együttműködését, vagy ha mindketten vizsgázni szeretnénk, úgy ebből kölcsönös haszon származik. 

Ha keresett szakképesítésünkhöz immár nyelvvizsga is párosul, az eddig be nem tölthető állások megpályázása is nyitva állhat előttünk. Legkézenfekvőbb példaként említhetjük a szállodában dolgozó recepciós munkaköröket, vagy akár konkrét nyelvtanári, vagy más hivatalban ellátott tevékenységeket, de további munkakörök megpályázásánál is csak előnyt jelent az önéletrajzunkban, ha legalább középfokon letettünk egy akkreditált nyelvvizsgát. Érvényesül ez nemcsak a főváros és a nagyobb vidéki városok, hanem a kisebb lélekszámú települések esetében is. Tekintve a munkalehetőségek rohamos gyarapodását, illetve a Központi Statisztikai Hivatal 2 éve megejtett felmérését, kiderül, hogy a Dél-Alföld régióján belül Békés-megye munkanélküliségi elsőbbségét megannyi álláslehetőség felkínálásával igyekszik csökkenteni. Megyeszékhelyéhez relatíve közel kulturális, oktatásügyi szempontból szintén nagyhírű Szarvason is bukkanhatunk olyan állás pozíciókra Szarvason, ahol egyáltalán nem jelent hátrányt az sem, ha bizonyos pozíciókhoz már-már túlképzettek lennénk. A szakmunkás végzettséghez köthető állásokon kívül ugyanakkor további szellemi, adminisztratív és/ vagy irodai munkakörökről, egyéb feltöltött hirdetéseket is találhatunk, jelentkezésünkre pedig közvetlen nyílik lehetőségünk

Nyelvek
 
           
Keresés
Lapunkról dióhéjban

AzEst.eu egy független online újság. Szerkesztőinek célja, hogy értékes, hasznos tartalmat továbbítson az olvasói számára. Híreinket négy fő kategóriába soroljuk, ezek a következők: Történelem, Kultúra, Politika, Események és Közérdekű. Cikkeinken túl fellelhető az oldalunkon egy folyamatosan bővülő Képtár is. Bízunk benne, hogy mind az írások, mind a fotók érdekes tartalmat jelentenek majd az újságunkat lapozóknak.

INTERMETAL

Holofon

Naszályfesték Kft.

Uniofol

Rózsa Sándor

Front Grafika

Vác Online

Syba

Richter Gedeon