1936-2016 - Független online újság - Tulajdonos : dr. Keserű Sándor - AzEst.eu mindent lát
Örökös Tiszteletbeli Főszerkesztő : Miklós Andor

Szocsi dokumentum Szíria jövőjéről

A szíriai politikai rendezésben és Szíria újjáépítésében érdekelt felek Oroszország, Irán és Törökország védnökségével január 29-30. között kongresszust tartottak Szocsiban, és 12 pontos dokumentumot fogadtak el Szíria jövőjéről:
1. A felek teljes mértékben elkötelezik magukat Szíria szuverenitása, függetlensége, területi integritása és egysége mellett. Az ország egyetlen részéről sem mondanak le. A szír nép elkötelezett marad a szíriai Golan visszaszerzése mellett az ENSZ Alapokmányával és a nemzetközi joggal összhangban álló minden törvényes eszközzel.
2. A felek elkötelezik magukat országuk szuverén egyenjogúsága és a be nem avatkozás mellett. Szíriának be kell töltenie teljes szerepét a nemzetközi közösségben, a térségben, az arab világ tagjaként, az ENSZ Alapokmányával és elveivel összhangban.
3. Az ország jövőjéről egyedül a szír népnek kell döntenie, demokratikus eszközökkel, a szavazó urnánál, és csak a szír nép joga megválasztani saját politikai, gazdasági és társadalmi rendszerét, külső nyomástól és beavatkozástól mentesen, Szíria nemzetközi jogállásának és kötelezettségeinek megfelelően. 
4. Szíriának demokratikus, nem pedig szektás államnak kell lennie, a politikai pluralizmuson és az állampolgári egyenjogúságon kell alapulnia, függetlenül a vallási, az etnikai és a nemi hovatartozástól. Maradéktalanul tiszteletben kell tartani és meg kell védeni a törvényességet, a hatalmi szervek szétválasztását, az igazságszolgáltatás függetlenségét, az állampolgárok teljes egyenjogúságát, a szír társadalom kulturális sokféleségét, a szabadságjogokat, beleértve a vallásszabadságot. Átlátható, befogadó, elszámoltatható és a nemzeti törvény előtt is számon kérhető kormányzást akarunk, hatékony intézkedéseket a bűnözés, a korrupció és a rossz irányítás ellen.
5. A helyhatalmi szerveknek a nemzeti egység, a társadalmi béke, az átfogó, kiegyensúlyozott fejlődés szellemében kell tevékenykedniük, igazságos képviseleti összetételben.
6. Az államnak és intézményeinek folyamatosan növelniük kell teljesítményüket a köz érdekében, szükség esetén reformokat kell végrehajtaniuk, védenie kell az infrastruktúrát, a tulajdonjogot, diszkriminációtól mentesen biztosítania kell az állampolgároknak a közszolgáltatásokat a legmagasabb színvonalon, és a nemi egyenlőség jegyében. Az állampolgároknak hatékony mechanizmusokat kell élvezniük az összes hatósággal fenntartott kapcsolataikban oly módon, hogy biztosítsák a jogállamiság, az emberi jogok és a magán- és állami tulajdonhoz fűződő jogok teljes körű betartását.
7. Szíriának erős, egységes, tényleges érdemekre épülő (meritokratikus) nemzeti hadsereggel kell rendelkeznie, amely az alkotmánynak és a legmagasabb elvárásoknak megfelelően tesz eleget feladatának. Feladata a nemzeti határok és az emberek külső fenyegetésekkel és terrorizmussal szembeni védelme, a hírszerző és biztonsági intézmények, a nemzetbiztonság fenntartása, az alkotmány és a törvény értelmében, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az erő igénybevétele az illetékes állami intézmények kizárólagos előjoga. 
8. A kongresszus résztvevői elutasítják a terrorizmus, a fanatizmus, a szélsőségesség és a szektásság minden formáját, kötelezik magukat, hogy aktívan harcolnak ellene, és kezelik a terjedésüknek kedvező feltételeket. 
9. Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat és a szabadságjogokat, különösen válság idején, diszkriminációtól mentesen, egyenlő jogokat és esélyegyenlőséget biztosítva mindenkinek, függetlenül faji, vallási, etnikai, kulturális vagy nyelvi hovatartozásától, nemi és egyéb megkülönböztetéstől mentesen. Hatékony védelmi mechanizmust akarnak ahhoz, hogy megfelelően figyelembe vegyék a nők politikai és egyenlő jogait és lehetőségeit, többek között az intézményekben és a döntéshozatali struktúrákban való képviseletüket, és részvétel biztosítására irányuló aktív intézkedéseket akarnak a nők legalább 30 százalékos reprezentációs szintjének elérése és paritása céljából.
10. Szíria társadalma és nemzeti identitása a sokféleségből meríti erejét, értékei az összes vallásnak, civilizációnak és hagyományaiknak köszönhetőek, a Szíriába behozott hozzájárulásoknak. A magas érték a különböző összetevők együttes jelenlétéből fakad, a nemzet kulturális öröksége a különböző kultúrák együttese.
11. A felek elkötelezik magukat a szegénység elleni küzdelem, a szegénység leküzdése mellett. Támogatják az időseket és más sérülékeny csoportokat - beleértve a különleges szükségletű személyeket, az árvákat és a háború áldozatait -, beleértve a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és menekültek biztonságát, és menedékének biztosítását. Védik jogukat az önkéntes és biztonságos visszatéréshez otthonaikba és földjükre.
12. A felek kötelezik magukat a nemzeti örökség és a természeti környezet megőrzésére és védelmére, összhangban a környezetvédelmi szerződésekkel és az UNESCO kulturális örökségről szóló nyilatkozatával.

A dokumentumban végül bejelentik egy alkotmányozó bizottság megalakítását a szír kormány és a széleskörűen képviselt szír ellenzék bevonásával. A testület feladata a politikai rendezést elősegítő alkotmányreform, az ENSZ BT 2254. sz. határozatának megfelelően.

A kongresszus felhívással fordult a világ országaihoz, hogy hárítsanak el minden akadályt a humanitárius segélyek, valamint Szíria nemzetközi közösségbe történő visszailleszkedésének útjából.

Nyelvek
 
           
Keresés
Lapunkról dióhéjban

AzEst.eu egy független online újság. Szerkesztőinek célja, hogy értékes, hasznos tartalmat továbbítson az olvasói számára. Híreinket négy fő kategóriába soroljuk, ezek a következők: Történelem, Kultúra, Politika, Események és Közérdekű. Cikkeinken túl fellelhető az oldalunkon egy folyamatosan bővülő Képtár is. Bízunk benne, hogy mind az írások, mind a fotók érdekes tartalmat jelentenek majd az újságunkat lapozóknak.

INTERMETAL

Holofon

Naszályfesték Kft.

Uniofol

Rózsa Sándor

Front Grafika

Vác Online

Syba

Richter Gedeon