1936-2016 - Független online újság - Tulajdonos : dr. Keserű Sándor - AzEst.eu mindent lát
Örökös Tiszteletbeli Főszerkesztő : Miklós Andor

Vlagyimir Putyin beszéde a világ dolgairól (2017. október 19) - Fordítás

Politika rovat / 2017-10-21

Vlagyimir Putyin beszéde a világ dolgairól (2017. október 19) - Fordítás
Vlagyimir Putyinnak a nemzetközi Valdaj Klub összejövetelén (2017. október 19) elhangzott beszédének és kérdésekre adott válaszainak legfontosabb bejelentései a TASSZ összeállításában:

A nemzetközi problémák és megoldásaik:

A legbonyolultabban összegubancolódott csomópontokon – legyen az a szíriai vagy a líbiai krízis, a Koreai félszigeten vagy Ukrajnában kialakult helyzet – ki kel bogozni és nem össze-vissza szabdalni.

Számos olyan recept, amely korábban hasznosítható volt a konfliktusok megoldására, ma már működés képtelen, de újabbakat még nem sikerült kidolgozni.

Itt az ideje, hogy a világ elhagyja az avíttá vált napirendeket, előre kell tekinteni, és abba kell hagyni az örökös múltba tekintést.

A változó világban nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne rugalmasan, nyitottan, szabadon vállaljuk fel a gyors és pontos reagálást.

Az ENSZ reformjáról:

Az ENSZ-nek – a maga univerzális legitimitásával – meg kell maradnia a nemzetközi rendszer központjaként, jelenleg nincs alternatívája.

Szükséges az ENSZ rendszerének a korszerűsítése, de a reformok csak lépésről lépésre vezethető be.

Egyes országok néha az ENSZ Biztonsági Tanácsában a vétó jogot kétségessé kívánják tenni, miközben ez a mechanizmus éppen az önkénnyel és a kalandorságokkal szembeni garanciaként került bevezetésre.   

Az ENSZ alapelveit meg kell őrizni, mert nincs más struktúra, amelyik képes lenne a világpolitika teljes színképét visszatükrözni.

A szankciókról:

Az USA Kongresszusa által a közel múltban elfogadott szankció csomag arra irányul, hogy kiszorítsák Oroszországot az energiahordozók európai piacairól.

Az a politika, amely az önteltségre, az egoizmusra, a saját kivételesség tudatára alapul, nem hordozza magában az iránta érzett tiszteletet, sem a valóságos hatalmasságot.

Nyugaton a Magnyitszkij ügyet a soron következő orosz ellenes hisztéria keltésre használják fel, bár ez a történet a legközönségesebb bűnügyből gyökerezik.

Oroszország a tömegkommunikációs eszközeinek a korlátozására Nyugaton azonnal és tükröző azonossággal fog reagálni.

Miután a gyenge partnert számításba sem veszik, vele még csak nem is tárgyalnak, az érdekeit figyelembe se veszik, ezért az adott esetben csakis tükrözően és a lehető leggyorsabban cselekszünk.

Az orosz-amerikai viszonyról és a kapcsolatokról a NATO-val:

Az USA-ban precedens nélküli orosz ellenes kampányt folytatnak. Valaki elveszítette a választást Trump úrral szemben, s ennek minden bűnét Oroszországra fogták és egyszerűen magából kivetkőzött orosz ellenes hisztériát folytatnak.

Az Oroszországi Föderáció és az USA közötti problémákat rendezni lehet, de ehhez közösen kell dolgozni rajtuk.

Az USA-ban Trump-al szemben tiszteletlenül viseltetnek. Ez az amerikai politikai rendszer sajnálatos negatív vonulata. Lehet vitatni, de tiszteletlennek lenni nem szabad, még pedig nem is Trump személyével, hanem azokkal az emberekkel szemben, akik rá adták a szavazatukat.

Az amerikai elnök kiszámíthatatlansága az USA-n belüli nagymérvű ellenállással kapcsolatos, de az Oroszországi Föderáció minden bonyolultság ellenére kész az együttműködésre.

Putyin nem lát veszélyt abban, hogy a NATO aktivizálódik Kelet-Európában és a Baltikumban. „Hagy tréningezzenek csak ott” – mondta.

A nukleáris leszerelésről, a vegyi fegyverekről és a START-ról (РСМД):  

Oroszország a mindent átfogó nukleáris leszerelésre törekszik. Oroszország már több mint 17 éve ratifikálta a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló egyezményt, de az USA mind máig ezt nem tette meg.

Az amerikaiak hozzáférésre tettek szert Oroszország valamennyi szigorúan titkos objektumaihoz, vagyis a megállapodás gyakorlatilag egyoldalú jelleget kapott.

Oroszország reméli, hogy az USA visszatér a hadi-plutónium megsemmisítésének kérdéseiről folytatandó tárgyalásokhoz.

Moszkva nem mondta fel a plutóniumról szóló megállapodást, csupán szünetelteti azt, arra várva, hogy a partnere részéről normális, reális reagálás lesz.

A START-3 nem nagyon felel meg az USA-nak. „Mi nem készülünk a felmondására”.

„Nem mi térünk vissza az 50-s évekhez, bennünket térítenek vissza az 50-s évekbe” húzta alá Putyin.

Az USA elodázta a vegyi fegyvereinek likvidálását 2007-ről 2023-ra. „Olyan ország részéről, amely magát a fegyverzetek elterjesztésével szembeni és ellenőrzése feletti bajnoknak kiálltja ki, ez nem elegáns” – mondta Putyin.

Az USA 2004 óta gyakorlatilag abbahagyta a munkálatokat annak a megegyezésnek a keretében, amelyet az atomenergia békés felhasználásáról kötött Oroszországgal.

„Ha az amerikai partnereknek az a kívánsága, hogy kilépjenek az РСМД- ből, a mi részünkről a válasz azonnali és tükör pontosan azonos lesz”. – mondta Putyin.

Az USA részéről a tengeri és repülőgépi diszlokációjú rakéták ahogyan a megállapodásig rendelkezésre álltak, a megállapodás megkötése után is ugyanúgy vannak, „vagyis a lényegét tekintve ez a szovjetek részéről egyoldalú leszerelés volt”. A szituáció az Oroszországi Föderációban megjelent „Kaliber” és hozzá hasonló rakéták megjelenésével egyenlítődött ki.

Moszkva folytatja az erőfeszítéseit a tömegpusztító fegyverek elterjesztésének a megakadályozására.

Európa problémáiról:

Európa gyakorlatilag üdvözölte számos állam szétesését a kontinensen, „ nem is rejtette el örömét emiatt”. 

„Vannak igaz harcosai a függetlenségnek és szabadságnak, és vannak a szeparatisták, akiknek nem megengedett kiállni a jogaikért még demokratikus mechanizmusok igénybe vételével sem”.

A mononacionális államok létrehozása nem gyógyszer a lehetséges konfliktusokra.

A Nyugat nyomást gyakorolt a bíróságra a Koszovóra vonatkozó döntés meghozatalakor. Koszovó függetlenségének az elismerése megnyitotta Pandora szelencéjét, s a világban Katalóniához hasonló új krízisek jelentek meg. 

A Közel-Kelet helyzete és a nemzetközi terrorizmus elleni harc:

Ahelyett, hogy reális csapást mérne a terrorizmusra, és nem imitálná az ellene folytatott harcot, néhány ország mindent megtesz, hogy a Közel Keleten permanens káosz alakuljon ki.

Ennek a politikának van alternatívája, ezt mutatta meg Oroszország Szíriában.

Putyin hangsúlyozta, hogy megalapozott az a feltételezés, mi szerint Szíriában a terroristákkal „a közel jövőben végzünk”, de ez nem ok az örömre és arra, hogy véglegesnek tekintsük a felszámolásukat

 

Nyelvek
 
           
Keresés
Lapunkról dióhéjban

AzEst.eu egy független online újság. Szerkesztőinek célja, hogy értékes, hasznos tartalmat továbbítson az olvasói számára. Híreinket négy fő kategóriába soroljuk, ezek a következők: Történelem, Kultúra, Politika, Események és Közérdekű. Cikkeinken túl fellelhető az oldalunkon egy folyamatosan bővülő Képtár is. Bízunk benne, hogy mind az írások, mind a fotók érdekes tartalmat jelentenek majd az újságunkat lapozóknak.

INTERMETAL

Holofon

Naszályfesték Kft.

Uniofol

Rózsa Sándor

Front Grafika

Vác Online

Syba

Richter Gedeon