1936-2016 - Független online újság - Tulajdonos : dr. Keserű Sándor - AzEst.eu mindent lát
Főszerkesztő helyettes : Huszár Károly - Örökös Tiszteletbeli Főszerkesztő : Miklós Andor

Egy öregember vallomása

Kultúra rovat / 2017-08-17

Egy öregember vallomása
A világ tele van ismeretlen dolgokkal, jelenségekkel, titkokkal. Az ember viszont olyannak született, hogy nem tud napirendre térni a titkok felett. Természetesen nemcsak a kömyező világ érdekli, hanem önmaga is. Ez az érdeklődés régen elkezdődött és az évezredek folyamán, sokféle elképzelés született, az emberi lét megoldására. Mert az ember nagyon kíváncsi arra, hogyan lett a világ, az ember megjelenése, a legfejlettebb lény megjelenése. A legfejlettebb lényt, az Istent helyezi erre a posztra. Azt már különböző értelmezésekben magyarázzák az egyes vallások.

Az ókori görögök sokat foglalkoztak a világ dolgaival, így az embert kívánták megismerni és megérteni. Empedoktész / i. e. / például azt tanította, a világon 4 alkotóelem van: A tűz, a víz, a levegő és a föld. A látható dolgoknak 3 része van, a vágyódó, az érző és a szellemi lélek.

Az ószövetség népei azonban másként gondolkoztak, az embert nem osztották részekre hanem azt mondták, hogy az test és sosem mondták, hogy test és lélek. Azt egységesen mondták, hogy az ember halandó és gyönge és bűnre hajló. Az ember porból van és visszatér a porba, él egy darabig, aztán elhervad, mint a mezei virág. Arra gondoltak, hogy az Isten saját képére teremtette, saját életét belelehelte, az ő saját tudásának, szellemének egy szikráját. / Teremtés 1. - 26-27 /

Én túlkorosnak születtem nem vettek fel az iskolába, mert nem töltöttem be a 6 évet. Hat elemit jártam, mert apám munkakeresése után, Sarkadon jártam 2 évet, a harmadikat Gyulán, a negyediket Alsóbereckiben, az ötödiket Tokajban, a hatodikat Jászberényben. Anyai nagyapám azt mondta: " ebből a gyerekből ne legyen susztetinas " és beiratott a gimnázíumba, 4 osztályt jártam a gimnáziumban, és aztán odáadtal(~QYA BOLT inasnak.

Kálvin Jánosnak volt egy mondása az eleveelgondolásról: amikor a gyermek megszületik, miért Isten rendeli el, hogy mi lesz belőle, ha megnő?

Az én dédnagyapám kántortanító volt Gerjenben, nagyapám ugyancsak kántortanító volt Jászberényben, én nem lehetek bolti inas! !!! Csak vártam, hogy Isten mikor vált. És az is megtörtént! ! Édesanyám beiratott a jászberényi Tanítóképzőbe, elvégeztem azt is, amikor a diplomát a kezembe kaptam, az egyik tanár azt mondta: " Ha falusi tanítók lesztek, rajtatok fog múlni, hogy milyen lesz annak a falunak a politikai élete! "

Én ehhez tartottam magam, mindig előttem volt és úgy éltem, ahogy kellett élnem, ahogy érdemes élni!

Egy emberöltőt éltem 98 éves vagyok, de sorsom történelem! Az Isten meghosszabbította életem esztendeit. Reményem van,
hogy megérem a századik esztendőmet!? 

Hála és dicséret van a szívemben, hogy megköszönjem a múltam ajelenem, Isten szeret, ki kezében tart minden életet Rá bízom magam, hogy ő vigyázzon az életemre és hozzásegítsen a századik esztendőmhöz!?

Élnem kell, ha elvesztettem is a szerelmemet,

Élnem kell, ha levágták mindkét lábamat, /érszűkület miatt/

Élnem kell, ha tolókocsiba kényszerítettek / 25 évvel ezelőtt /

Élnem kell, ha műkődik az agy, mozog a száj, és dobog a szív,

Élnem kell, ha az énem még alkotásra hív... / 7 könyvet írtam és kb. 150 újságcikkemjelent meg /


Vásárhelyi József Vác
 

Nyelvek
 
           
Keresés
Lapunkról dióhéjban

AzEst.eu egy független online újság. Szerkesztőinek célja, hogy értékes, hasznos tartalmat továbbítson az olvasói számára. Híreinket négy fő kategóriába soroljuk, ezek a következők: Történelem, Kultúra, Politika, Események és Közérdekű. Cikkeinken túl fellelhető az oldalunkon egy folyamatosan bővülő Képtár is. Bízunk benne, hogy mind az írások, mind a fotók érdekes tartalmat jelentenek majd az újságunkat lapozóknak.

INTERMETAL

Holofon

Naszályfesték Kft.

Uniofol

Rózsa Sándor

Front Grafika

Vác Online

Syba

Richter Gedeon